De School

De school bevindt zich in de hoofdstad van Mali: Bamako. De school is sinds april 2011 ingetrokken bij de American International School of Bamako (AISB) in de wijk Sotuba en heeft een eigen lokaal. Kinderen die niet naar AISB gaan worden met de auto naar school gebracht en na afloop van de lessen weer opgehaald.

Bestuurlijke organisatie

“De Zandloper” wordt beheerd door de Stichting Nederlands Onderwijs Bamako, opgericht in 1998, en is financieel en organisatorisch onafhankelijk. Het functioneren van de Stichting is vastgelegd in een statuut. Een bestuur van 5 leden is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De verdeling van de taken tussen het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een directiestatuut.