Schoolplan

Schoolplan 2014-2018. Hierin staat beschreven waar het het NTC-onderwijs Bamako voor staat en wat de regels zijn waaraan bestuur en leerkrachten zich dienen te houden.

Schoolgids

Ieder schooljaar wordt een nieuwe schoolgidsSchoolgids 2014-2015 uitgegeven en aan de ouders uitgereikt. In deze gids staat uitgebreid beschreven alles wat ouders / verzorgers van huidige en toekomstige leerlingen van "de Zandloper" zouden willen weten van deze NTC-school.

Inschrijvingsformulier

Om uw kind in te kunnen schrijven vragen wij u gebruik te maken van het inschrijfformulier